Υπηρεσίες

Διαχείριση ακινήτων

Συμβουλές σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση συντήρησης του ακινήτου και για το εάν απαιτούνται τυχόν απαραίτητες βελτιώσεις, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες ενοικίασής/πώλησης του.

Επιθεωρήσεις κτηρίων

Στη Demos Georgiou & Associates, βοηθάμε τους πελάτες μας να διαγνώσουν τη κατάσταση συντήρησης και το βάθος των ζημιών που έχει υποστεί ένα ακίνητο, πριν την αγορά του.